Phật lịch 2560, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

        

         Kính thưa: Quý Phật tử và quý Đồng hương,

             Tĩnh Tâm Thiền tự kính thông báo đến quý Đồng hương Phật tử lịch sinh hoạt Phật sự tháng 12 năm 2016 như sau:

          1. Chủ nhật, ngày 4 tháng 12 năm 2016 (6.11 Bính Thân), 10:30 sáng đến 1:00 trưa:

         Lễ siêu độ thất thứ 4 hương linh Dư Vĩnh Tô.

2. Chủ nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2016 (13.11 Bính Thân), 10:30 sáng đến 1:00 trưa:

Khóa tu học kỷ niệm Vía Đức Phật A Di Đà.

Lễ giỗ cụ ông Tâm Quang - Nguyễn Bá Lộc, thân phụ thầy Trụ trì.

Lễ siêu độ thất thứ 5 hương linh Dư Vĩnh Tô.

3. Thứ năm, ngày 15 tháng 12 năm 2016 (17.11 Bính Thân), 8 giờ tối:

Lễ siêu độ thất thứ 6 hương linh Dư Vĩnh Tô.

4. Thứ Bảy & Chủ nhật, ngày 17 & 18 tháng 12 năm 2016 (19 & 20.11 Bính Thân):

Thầy giảng & hướng dẫn khóa tu học tại chùa Long Vân, FL.

5. Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2016 (27.11 Bính Thân), 10:30 sáng đến 1:00 trưa:

Lễ siêu độ chung thất hương linh Dư Vĩnh Tô.

Tĩnh Tâm Thiền Tự trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử và quý Đồng hương xa gần cùng quy tụ về chùa tham dự các ngày lễ trên. Sư hiện diện của quý vị sẽ giúp cho các ngày lễ thêm phần trang nghiêm và vô lượng công đức.

 

         Tĩnh Tâm Thiền Tự kính báo