- Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2016: 10:30 sáng đến 2:00 trưa

                                                                   KHÓA TU HỌC KINH PHÁP HOA

          - Thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2016: 4:00 chiều

          Lễ An vị Phật & Lễ Siêu độ húy nhật hương linh thân phụ các Đạo hữu Diệu Lâm, Nguyên Thảo tại tư gia.

          - Chủ nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2016: 10:30 sáng đến 1:00 trưa.

          Lễ Siêu độ húy nhật hương linh thân phụ các Đạo hữu Diệu Lâm, Nguyên Thảo tại chùa Tĩnh Tâm.

- Chủ nhật, ngày 16 tháng 10 năm 2016:

Thầy giảng trong lễ hội Quán Âm tại chùa Tịnh Quang, FL.

         - Chủ nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2016:

LỄ KỶ NIỆM ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM TẠI CHÙA TĨNH TÂM.

Chủ giảng: TT. Thích Giải Phước

          - Chủ nhật, ngày 29 & 30 tháng 10 năm 2016:

          Thầy tham dự Đại lễ Khánh thành Chánh điện & Đại Trai đàn Bạt độ Giải Oan Chẩn tế chư Âm linh Cô hồn tại chùa Niết Bàn, VA.

 

Chùa Tĩnh Tâm kính báo