CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch: Chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa: Quý Đồng hương Phật tử,

Tết truyền thống Dân tộc lại về với người con dân Việt. Tĩnh Tâm Thiền tự chân thành tri ân, cảm tạ chư Tôn đức, quý Đồng hương Phật tử đã giúp đỡ Tĩnh Tâm Thiền tự phát triển trong suốt một năm qua. Trước thềm năm mới, đạo tràng Tĩnh Tâm Thiền tự

Kính chúc

Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và chư Phật tử, quý đồng hương một năm mới tâm thể khương an, vạn sự cát tường như ý.

Để quý Đồng hương Phật tử mừng xuân đón Tết, Lễ Phật đầu năm cầu phước lành hạnh phúc, chùa Tĩnh Tâm sẽ long trọng tổ chức Lễ Mừng Xuân Đón Tết tại Tĩnh Tâm Thiền tự theo

CHƯƠNG TRÌNH

® Chủ nhật, ngày 4 tháng 2 năm 2018 (19.12 Đinh Dậu):

10:30 sáng: Lễ kỳ siêu tưởng niệm Tổ tiên Việt tộc, chư anh linh chiến sĩ vì nước vong thân, đồng bào tử nạn; chư hương linh ký tự.

11:00: Lễ Tất Niên – Kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thành đạo. Lễ Mông Sơn Thí thực cô hồn.

® Thứ Năm, ngày 15 tháng 2 năm 2018 (30.12 Đinh Dậu - Giao thừa):

      9:00 tối: Khóa lễ Sám hối cuối năm. 

10:30 tối: LỄ ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN DI LẶC – PHÁT LỘC.

® Chủ nhật, ngày 18 tháng 2 năm 2018 (Mùng 3 Tết Mậu Tuất):

10:30 sáng: Khai kinh Dược Sư cầu an - phát lộc.

® Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2018 (10.1 Mậu Tuất):

10:30 sáng: Tụng kinh Dược Sư.

® Chủ nhật, ngày 4 tháng 3 năm 2018 (17.1 Mậu Tuất):

10:30 sáng: Hoàn kinh Dược Sư.

® Chủ nhật, ngày 11 tháng 3 năm 2018 (24.1 Mậu Tuất)

10:30 sáng:

LỄ ĐẠI TƯỜNG TRUY NIỆM CÔNG ĐỨC CỐ HÒA THƯỢNG BỔN SƯ THẦY TRỤ TRÌ. ĐẠI LỄ CÚNG RẲM THÁNG GIÊNG CẦU PHƯỚC LỘC.

tại Chánh điện:

- Lễ tiến cúng Tổ tiên và hương linh thờ tại Tĩnh Tâm Thiền tự.

- Lễ truy niệm công đức cố Hòa thượng ân sư.

       - Lễ cúng rằm dâng sớ cầu phước lợi an vui hạnh phúc.

tại Trai đường:

       - Xổ số mừng xuân Mậu Tuất - 2018, hái lộc đầu năm, văn nghệ vui xuân.

       - Thọ cơm cúng rằm, mừng Xuân hoan hỷ.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử hoan hỷ về Tĩnh Tâm Thiền tự tham dự chương trình Mừng Xuân Đón Tết, cầu nguyện cho Phật tử và gia đình an lành hạnh phúc

Nam mô Hoan Hỷ Di Lặc Tôn Phật

       Thông báo: 3 ngày Tết Mậu Tuất chùa mở cửa từ 8:00 sáng đến 9:00 tối.HƯỚNG DẪN LỘ TRÌNH ĐẾN TĨNH TÂM THIỀN TỰ

1. TỪ CONCORD, HUNTERSVILLE, HARRISBURG, CHARLOTTE, MINT HILL, MATHEWS, GASTONIA, BELMONT, … ĐI THEO 85 NORTH:

   Lộ trình 1:

- Vào Exit 58 theo S Cannon Blvd/Concord Pkwy N/US-29 N/US-601 N hướng về Kannapolis. Tiếp tục theo S Cannon Blvd/US-29 N/US-601 N            4.6 dặm

- Quẹo phải vào Lane St.                  0.6 dặm

- Chùa ở bên phải.

   Lộ trình 2:

-  Vào exit 63 hướng về Kannapolis 0.3 dặm

-  Quẹo trái vào Lane St/State Rd 2180

    Tiếp tục theo Lane St.

    Chùa ở bên trái.                      2.1 dặm

2. TỪ SALISBURY, GREENSBORO, HIGH POINT, WINSTON-SALEM, RALEIGH … ĐI THEO 85 SOUTH:

- Vào exit 63 hướng về Kannapolis 0.3 dặm

- Quẹo phải vào Lane St/State Rd 2180

   Tiếp tục theo Lane St.

   Chùa ở bên trái.                         1.9 dặm

DIRECTION TO TINH TAM BUDDHIST MEDITATION TEMPLE

1. FROM CONCORD, MINT HILL, HUNTERSVILLE, HARRISBURG, CHARLOTTE, MATHEWS, GASTONIA, BELMONT, … FOLLOW TO 85 NORTH:

   Direction 1: 

- Take exit 58 to merge onto  S Cannon Blvd/Concord Pkwy N/US-29 N/US-601 N toward Kannapolis. Continue to follow S Cannon Blvd/US-29 N/US-601 N.   4.6 mi

- Turn right at Lane St.                    0.6 mi

- The Temple will be on the right.

   Direction 2: 

- Take exit 63 toward Kannapolis.       0.3mi

- Turn left at Lane St/State Rd 2180

   Continue to follow Lane St.

   The Temple will be on the left.     2.1mi

2. FROM SALISBURY, GREENSBORO, HIGH POINT, WINSTON-SALEM, RALEIGH … FOLLOW TO 85 SOUTH:

- Take exit 63 toward Kannapollis       0.3mi

- Turn right at Lane St/State Rd 2180

   Continue to follow Lane St.

   The Temple will be on the left.        1.9 mi