Chùa Tĩnh Tâm trân trọng thông báo và kính mời quý Thiện hữu tri thức đồng hương Phật tử về chùa tham dự các ngày lễ, khóa tu học trong tháng 1 năm 2018 như sau:

Thứ Ba, 2.1.2018 (16.11 âl), 8:00 – 9:00 sáng: Hướng dẫn Thiền tập cho Thiền sinh nói tiếng Anh.

Thứ Năm, 5.1.2018 (19.11 âl),

8:00 – 9:00 sáng: Hướng dẫn Thiền tập cho Thiền sinh nói tiếng Anh.

             4:00 chiều: Lễ Siêu độ thất thứ 6 hương linh Nguyễn Thanh Tuấn.

Chủ nhật, 7.1.2018 (21.11 âl):  Thầy giảng trong Pháp hội A Di Đà tại chùa Bát Nhã, Arkansas. Quý Phật tử về chùa tụng kinh A Di Đà, cúng vong và cúng cô hồn.

Chủ nhật, 14.1.2018 (28.11 âl), 10:30 sáng – 1:00 trưa: Lễ Siêu độ, quy linh tuần chung thất hương linh Nguyễn Thanh Tuấn.

Thứ ba , 16.1.2018 (30.11 âl),

8:00 sáng – 9:00 sáng: Hướng dẫn Thiền tập cho Thiền sinh nói tiếng Anh.

             8:30 tối: LỄ TỤNG GIỚI & SÁM HỐI HỒNG DANH.

Thứ Năm, 18.1.2018 (2.12 âl),

8:00 – 9:00 sáng: Hướng dẫn Thiền tập cho Thiền sinh nói tiếng Anh.

Thứ Bảy & Chủ nhật, 20 - 21.1.2018 (4 - 5.12 âl):Thầy giảng, hướng dẫn khóa tu học và lễ Kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo tại chùa Long Vân, Orlando, FL. Quý Phật tử về chùa tụng kinh A Di Đà, cúng vong và cúng cô hồn.

Thứ Ba, 23.1.2018 (7.12 âl), 8:00 – 9:00 sáng: Hướng dẫn Thiền tập cho Thiền sinh nói tiếng Anh.

Thứ Năm, 25.1.2018 (9.12 âl), 8:00 – 9:00 sáng: Hướng dẫn Thiền tập cho Thiền sinh nói tiếng Anh.

Chủ nhật, 28.1. 2018 (12.12 âl), 9:00 sáng – 2:00 trưa: KHÓA TU HỌC KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI THÀNH ĐẠO (Quý Phật tử hoan hỷ vận áo tràng trong suốt các thời tu học)

9:00 sáng: Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

10:15 – 10:30: Tĩnh tọa.

10:30: Học và thực tập theo dõi hơi thở ra vào trong các tư thế tĩnh tọa, kinh hành và thể dục dưỡng sinh.

11:30 – 1:00 trưa: Khóa lễ Kỷ niệm Đức Phật Thành đạo.

1:00 – 2:00 trưa: Thọ trai tĩnh lặng.

Tĩnh Tâm Thiền tự kính báo