Chùa Tĩnh Tâm trân trọng thông báo và kính mời quý Thiện hữu tri thức Đồng hương Phật tử về chùa tham dự các ngày lễ, khóa tu học trong tháng 12 năm 2017:

Thứ Sáu, 1.12.2017 (14.10 âl), 8:30 tối: LỄ TỤNG GIỚI & SÁM HỐI HỒNG DANH.

Chủ nhật, 3.12.2017 (16.10 âl), 9:00 sáng – 2:00 trưa:  KHÓA TU HỌC

9:00 sáng:  Tụng kinh Pháp Hoa.

10:00:         Ngồi Thiền.

10:15:         Lễ thất thứ 1 hương linh Nguyễn Thanh Tuấn.

10:45:         Học Giáo lý: Sám hối Sáu căn và Hỏi đáp Phật pháp.

12:00:         Niệm Phật. Kinh hành.

1:00 trưa:   Thọ trai thanh tịnh.

2:00:           Kết thúc khóa tu.

      Chủ nhật, 10.12.2017 (23.10 âl), 10:30 sáng – 1:00 trưa: Lễ thất thứ 2 hương linh Nguyễn Thanh Tuấn. LỄ RẰM HẠ NGUYÊN. LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG TỔ ĐƯỜNG – LINH ĐƯỜNG. 

       Chủ nhật, 17.12.2017 (30.10 âl), 10:30 sáng – 1:00 trưa: Lễ thất thứ 3 hương linh Nguyễn Thanh Tuấn. LỄ TỤNG GIỚI & SÁM HỐI HỒNG DANH.

        Chủ nhật, 24.12.2017 (7.11 âl): Thầy tham dự lễ Khánh thành Tăng xá tại chùa Liên Hoa, Charlotte, NC. Quý Phật tử tụng kinh A Di Đà và cúng thất thứ 4 hương linh Nguyễn Thanh Tuấn.

Chủ nhật, 31.12.2017 (14.11 âl), 10:30 sáng – 1:00 trưa: Lễ Tiến linh: Lễ Húy nhật hương linh thân phụ thầy Trụ trì, lễ Tiểu tường hương linh Phật tử Nguyễn Thanh Khiết, pd: Tĩnh Lương. Lễ Húy nhật hương linh Huỳnh Thị Cơ, pháp danh: Diệu Duyên. Lễ thất thứ 5 hương linh Nguyễn Thanh Tuấn. LỄ KỶ NIỆM VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ.

                                                                                       Tĩnh Tâm Thiền tự kính mời