Kannapolis, ngày 9 tháng 11 năm 2017

          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

     

          Kính thưa: Quý Phật tử và quý Đồng hương,

          Theo phong tục tập quán Việt tộc, rằm tháng mười hàng năm được tổ chức trọng thể, vượt thoát phạm vi gia đình và trở thành một lễ hội tâm linh của dân tộc Việt, một sinh hoạt tín ngưỡng mang đậm tính nhân văn nơi chốn già lam tịnh địa. Để tưởng nhớ công ân của chư vị Tiền nhân, chùa Tĩnh Tâm sẽ tổ chức:

LỄ RẰM HẠ NGUYÊN: HIỆP KỴ CHƯ TỔ SƯ

VÀ CHƯ HƯƠNG LINH KÝ TỰ.

LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG TỔ - LINH ĐƯỜNG

Vào ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2017 (23.10 Đinh Dậu)

               theo chương trình:

                  9:30 sáng: Quý Đồng hương – Phật tử vân tập đạo tràng.

                 10:30: Thuyết pháp.

                11:30: Lễ rằm Hạ nguyên: Niệm hương bạch Phật - Lễ Phật – Tụng kinh Hướng Về Kính Lạy – Tuyên sớ thỉnh Tổ - Tuyên điệp thỉnh linh – Lễ báo ân – Hồi hướng – Phục nguyện - Tam Tự Quy y.

                 12:30: Lễ Đặt đá xây dựng Tổ - Linh đường.

                 1:00 trưa: Thọ trai. Hoàn mãn.

              Tĩnh Tâm Thiền Tự trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử và quý Đồng hương xa gần cùng quy tụ về chùa tham dự ngày lễ trên. Sự hiện diện của quý vị sẽ giúp cho đạo tràng thêm phần trang nghiêm và vô lượng công đức.

 

              Trụ trì

              (ấn ký)

          Tỳ kheo Thích Tâm Khanh