Chùa Tĩnh Tâm trân trọng thông báo và kính mời quý Thiện hữu tri thức Đồng hương Phật tử về chùa tham dự các ngày lễ, khóa tu học trong tháng 12 năm 2017:

Thứ Sáu, 1.12.2017 (14.10 âl), 8:30 tối: LỄ TỤNG GIỚI & SÁM HỐI HỒNG DANH.

Chủ nhật, 3.12.2017 (16.10 âl), 9:00 sáng – 2:00 trưa:  KHÓA TU HỌC

9:00 sáng:  Tụng kinh Pháp Hoa.

10:00:         Ngồi Thiền.

10:15:         Lễ thất thứ 1 hương linh Nguyễn Thanh Tuấn.

10:45:         Học Giáo lý: Sám hối Sáu căn và Hỏi đáp Phật pháp.

12:00:         Niệm Phật. Kinh hành.

1:00 trưa:   Thọ trai thanh tịnh.

2:00:           Kết thúc khóa tu.

      Chủ nhật, 10.12.2017 (23.10 âl), 10:30 sáng – 1:00 trưa: Lễ thất thứ 2 hương linh Nguyễn Thanh Tuấn. LỄ RẰM HẠ NGUYÊN. LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG TỔ ĐƯỜNG – LINH ĐƯỜNG. 

       Chủ nhật, 17.12.2017 (30.10 âl), 10:30 sáng – 1:00 trưa: Lễ thất thứ 3 hương linh Nguyễn Thanh Tuấn. LỄ TỤNG GIỚI & SÁM HỐI HỒNG DANH.

        Chủ nhật, 24.12.2017 (7.11 âl): Thầy tham dự lễ Khánh thành Tăng xá tại chùa Liên Hoa, Charlotte, NC. Quý Phật tử tụng kinh A Di Đà và cúng thất thứ 4 hương linh Nguyễn Thanh Tuấn.

Chủ nhật, 31.12.2017 (14.11 âl), 10:30 sáng – 1:00 trưa: Lễ Tiến linh: Lễ Húy nhật hương linh thân phụ thầy Trụ trì, lễ Tiểu tường hương linh Phật tử Nguyễn Thanh Khiết, pd: Tĩnh Lương. Lễ thất thứ 5 hương linh Nguyễn Thanh Tuấn. LỄ TỤNG GIỚI & SÁM HỐI HỒNG DANH.

                                                                                       Tĩnh Tâm Thiền tự kính mời

                                                                                                                                                                                        Kannapolis, ngày 9 tháng 11 năm 2017

          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

     

          Kính thưa: Quý Phật tử và quý Đồng hương,

          Theo phong tục tập quán Việt tộc, rằm tháng mười hàng năm được tổ chức trọng thể, vượt thoát phạm vi gia đình và trở thành một lễ hội tâm linh của dân tộc Việt, một sinh hoạt tín ngưỡng mang đậm tính nhân văn nơi chốn già lam tịnh địa. Để tưởng nhớ công ân của chư vị Tiền nhân, chùa Tĩnh Tâm sẽ tổ chức:

LỄ RẰM HẠ NGUYÊN: HIỆP KỴ CHƯ TỔ SƯ

VÀ CHƯ HƯƠNG LINH KÝ TỰ.

LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG TỔ - LINH ĐƯỜNG

Vào ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2017 (23.10 Đinh Dậu)

               theo chương trình:

                  9:30 sáng: Quý Đồng hương – Phật tử vân tập đạo tràng.

                 10:30: Thuyết pháp.

                11:30: Lễ rằm Hạ nguyên: Niệm hương bạch Phật - Lễ Phật – Tụng kinh Hướng Về Kính Lạy – Tuyên sớ thỉnh Tổ - Tuyên điệp thỉnh linh – Lễ báo ân – Hồi hướng – Phục nguyện - Tam Tự Quy y.

                 12:30: Lễ Đặt đá xây dựng Tổ - Linh đường.

                 1:00 trưa: Thọ trai. Hoàn mãn.

              Tĩnh Tâm Thiền Tự trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử và quý Đồng hương xa gần cùng quy tụ về chùa tham dự ngày lễ trên. Sự hiện diện của quý vị sẽ giúp cho đạo tràng thêm phần trang nghiêm và vô lượng công đức.

 

              Trụ trì

              (ấn ký)

          Tỳ kheo Thích Tâm Khanh