GIẢI 1: 1 TV Samsung Galaxy 48’’

Số trúng thưởng: 0523

GIẢI 2: 1 Ipad Air 2

Số trúng thưởng: 0521

GIẢI 3: 1 tượng Thiềm Thư (con cóc) Tài Lộc

Số Trúng thưởng: 0548

 

Giải khuyến khích 1: 1 Gift card trị giá 50 USD

Số Trúng thưởng: 0689

 

Giải Khuyến khích 2: 1 Gift card trị giá 50 USD 

Số Trúng thưởng: 0412