Kannapolis, ngày 5 tháng 5 năm 2017                                                                                    

            

            Chùa Tĩnh Tâm kính thông báo đến quý Thiện tín đồng hương Phật tử lịch sinh hoạt tu học và Phật sự tháng 5 và 6 năm 2017 tại chùa:

- Thứ Ba, ngày 9 tháng 5 năm 2017 (14.4 âl), 8:30 tối:

KHÓA LỄ SÁM HỐI HỒNG DANH

         - Thứ Năm, ngày 25 tháng 5 năm 2017 (30.4 âl), 8:00 tối:

KHÓA LỄ SÁM HỐI HỒNG DANH

Thí thực chư âm linh cô hồn.

- Chủ nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2017 (3.5 âl), 10:30 sáng đến 4:00 chiều:

ĐẠI LỄ KÍNH MỪNG ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH PL.2561 – DL.2017

TẠI CHÙA TĨNH TÂM

          Phiên họp của Ban Hộ trì Tam Bảo.

          - Chủ nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2017 (10.5 âl), 10:30 sáng đến 1:00 trưa:

Học Giáo lý: Nhân quả & Nghiệp báo qua kinh Đại Nghiệp Phân biệt (phần 1).

Lễ 50 lạy danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm trong kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát do Đức Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu phiên dịch.

Khai giảng lớp Việt ngữ.

          - Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2017 (14.5 âl), 8:30 tối:

KHÓA LỄ SÁM HỐI HỒNG DANH

          - Chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2017 (17.5 âl), 10:30 sáng đến 1:00 trưa:

LỄ VÍA CHƯ BỒ TÁT GIÀ LAM THÁNH CHÚNG:

Trì tụng 49 biến chú Đại Bi – Thí thực chư âm linh cô hồn kỳ nguyện quốc thới dân an và siêu độ chư anh linh chiến sĩ kim cổ vị quốc vong thân.

          - Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2017 (24.5 âl), 6:00 tối:

DẠ TIỆC GÂY QUỸ XÂY DỰNG

TỔ ĐƯỜNG – LINH ĐƯỜNG CHÙA TĨNH TÂM

          - Thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017 (29.5 âl), 8:30 tối:

KHÓA LỄ SÁM HỐI HỒNG DANH

          - Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2017 (2.6 âl), 10:30 sáng đến 1:00 trưa:

Học Giáo lý: Nhân quả & Nghiệp báo qua kinh Đại Nghiệp Phân biệt (phần 2).

Lễ 100 lạy danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm trong kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát do Đức Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu phiên dịch.

         Kính mời quý Thiện tri thức Phật tử về chùa tu học và tham dự các sinh hoạt Phật sự nêu trên.

 

 

                            Trân trọng,

         Tĩnh Tâm Thiền tự kính báo

 

 

Kannapolis, ngày 22 tháng 4 năm 2017


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

          

          Kính thưa:           - Quý Thiện tín Phật tử,

                                     - Quý Đồng hương,

         Cách nay 2641 năm, một đóa hoa Vô Ưu đã nở, một bậc Thánh vĩ đại - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã xuất hiện nơi đời vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích cho chư Thiên và loài người. Mùa Phật đản Phật lịch 2561 – 2017 lại về với tất cả Phật giáo đồ trên khắp năm châu. Đón mừng ngày Đức Từ Phụ xuất thế, trong niềm kính ngưỡng vô biên và đức thành tín trọn lành, Tĩnh Tâm Thiền Tự trân trọng tổ chức:

ĐẠI LỄ KÍNH MỪNG ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH

Sẽ chính thức cử hành vào 10:30 sáng

Chủ nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2017

          Chùa Tĩnh Tâm trân trọng kính mời quý Phật tử và Đồng hương về tham dự Đại lễ. Trong tinh thần báo Phật ân đức và thể hiện tấm lòng tri ân hộ đạo, chúng tôi thành tâm mong ước sự hiện diện của Quý vị.

          Kính chúc tất cả Quý vị vô lượng an lạc kiết tường.

                                                                                          

                     Trân trọng kính mời,

                                  Trụ trì

                                 (ấn ký)                                              

                Tỳ kheo Thích Tâm Khanh