HAPPY THE SPRING OF MAITREYA BUDDHA

MỪNG XUÂN DI LẶC

ĐINH DẬU, 2017

 

Nam mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

Kính bạch: Chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa: Quý Đồng hương Phật tử,

Tết truyền thống Dân tộc lại về với người con dân Việt. Tĩnh Tâm Thiền tự chân thành tri ân, cảm tạ chư Tôn đức, quý Đồng hương Phật tử đã giúp đỡ Tĩnh Tâm Thiền tự phát triển trong suốt một năm qua. Trước thềm năm mới, đạo tràng Tĩnh Tâm Thiền tự

Kính chúc

Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và chư Phật tử, quý Đồng hương một năm mới tâm thể khương an, vạn sự cát tường như ý.

Để quý Đồng hương Phật tử Mừng xuân đón Tết, Lễ Phật đầu năm cầu phước lành hạnh phúc, chùa Tĩnh Tâm sẽ long trọng tổ chức Lễ Mừng Xuân Đón Tết tại Tĩnh Tâm Thiền tự theo

CHƯƠNG TRÌNH

® Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 năm 2017 (18.12 Bính Thân):

10:30 sáng: Lễ Kỳ siêu Tưởng niệm Tổ Tiên Việt tộc, chư Anh linh Chiến sĩ Vì nước vong thân, chư hương linh ký tự.

11:00: Lễ Tất Niên – Kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thành đạo. Lễ Mông Sơn Thí thực cô hồn.

® Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2017 (30.12 Bính Thân - Giao thừa):

      7:30 tối: Khóa lễ Sám hối cuối năm.

11:00 tối: LỄ ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN DI LẶC – PHÁT LỘC.

® Thứ Bảy, 28 tháng 1 năm 2017 (Mùng 1 Tết Đinh Dậu):

7:00 tối: Khóa lễ cầu an đầu năm.

® Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2017 (Mùng 2 Tết Đinh Dậu):

10:30 sáng: Khai kinh Sám Pháp Dược Sư cầu an - phát lộc.

® Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2017 (9.1 Đinh Dậu):

10:30 sáng: Tụng & lễ Sám Pháp Dược Sư quyển 2.

® Chủ nhật, ngày 12 tháng 2 năm 2017 (16.1 Đinh Dậu):

10:30 sáng: Tụng & lễ Sám Pháp Dược Sư quyển 3 – Hoàn kinh Dược Sư Tạ đàn.

® Chủ nhật, ngày 19 tháng 2 năm 2017 (23.1 Đinh Dậu)

10:30 sáng:

LỄ TIỂU TƯỜNG TRUY NIỆM CÔNG ĐỨC CỐ HÒA THƯỢNG BỔN SƯ THẦY TRỤ TRÌ.

ĐẠI LỄ CÚNG RẲM THÁNG GIÊNG CẦU PHƯỚC LỘC.

tại Chánh điện:

- Lễ Tiến cúng Tổ Tiên và hương linh thờ tại Tĩnh Tâm Thiền tự.

- Lễ Truy niệm công đức Cố Hòa thượng Ân sư.

        - Lễ Cúng Rằm Dâng sớ cầu phước lợi an vui hạnh phúc.

tại Trai đường:

        - Xổ số mừng xuân Đinh Dậu - 2017, hái lộc đầu năm, văn nghệ vui xuân.

       - Thọ cơm cúng Rằm, mừng Xuân hoan hỷ.

 Chúng tôi trân trọng kính mời quý Đồng hương Phật tử hoan hỷ về Tĩnh Tâm Thiền tự tham dự chương trình Mừng Xuân Đón Tết, cầu nguyện cho Phật tử và gia đình An lành Hạnh phúc.


                                                                                                                                                                   Trân trọng kính mời,

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       Trụ trì: Tỳ kheo Thích Tâm Khanh

                           
Kannapolis, ngày 1 tháng 12 năm 2016

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

           Kính thưa: Quý Đồng hương và chư Phật tử xa gần,

        Đức Phật A Di Đà đã thành Phật cách đây rất lâu, nhưng nguyện lực và lòng từ bi của Ngài đối với chúng sinh vô cùng tận. Ngài nguyện độ khắp chúng sinh trong cõi đời ác trược vãng sinh về cõi của Ngài để tu tập đến khi thành Phật.

          Ghi nhớ ân đức của Ngài và khuyến tấn chư Phật tử vững chắc Tín, Hạnh, Nguyện để tìm sự an lạc cho tự thân, chùa Tĩnh Tâm kính thành tổ chức:

LỄ KỶ NIỆM THÁNH ĐÀN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Vào ngày Chủ nhật, 11 tháng 12 năm 2016

          Theo chương trình:

          10:00 sáng: Lễ Tiến linh.

          10:30: Cao thanh niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. (30')

          11:00: Pháp thoại (1h)

          12:30: Nghi thức Lễ Kỷ niệm Vía Đức Phật A Di Đà: Dâng hương – Lễ Phật – Tụng Đại Bi - Dâng đèn kinh hành nhiễu Phật và niệm Phật cầu nguyện - Lễ sám Đức Phật A Di Đà - Tụng Sám A Di Đà – Hồi hướng – Tam Tự Quy.

          1:30 trưa: Thọ trai.

Hoàn mãn

              Chủ giảng: Thầy Trụ trì chùa Tĩnh Tâm.

Thay mặt đạo tràng Tĩnh Tâm Thiền tự, trân trọng kính mời quý Đồng hương và chư Phật tử nhín chút thì giờ quý báu về chùa đông đủ thính pháp và tham dự Đại lễ. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, phước báu tràn đầy. Gia đình luôn được an khang và hạnh phúc.

                                                                                                                                                 

            TM. Chùa Tĩnh Tâm

                    Trụ Trì

 

       Tỳ-kheo Thích Tâm Khanh