Không Dính Mắc
Mây ở đầu non mây tự bay
Nước ở dưới khe tự tuông chảy
Ếch nhảy xuống ao tai nghe chủm
Tâm ta rõ biết tự như như.

 

 

Từ bữa hạc vàng cất cánh bay
Trời Nam ảm đạm nét thu gầy
Thiền môn Vạn Hạnh trăng vàng úa
Phố xá Sài thành nhạt bóng mây.

Non nước miền xa cũng ngậm ngùi
Giáo đồ hải ngoại khóc chia phôi
Vọng về xứ sở sầu cô tịch
Lễ Giác linh Ôn luống nghẹn lời.