Phật Pháp

IMAGE CHỮ "HÒA" CỦA ĐẠO PHẬT
Thứ bảy, 24 Tháng 2 2018
                                         ... Read More...
IMAGE Ðại cương lịch sử Phật giáo Trung quốc
Thứ bảy, 13 Tháng 10 2012
A- Dẫn nhập Nếu xem Phật giáo (PG) như một thực thể văn hóa - tôn giáo sống động góp phần... Read More...

Khảo cứu

IMAGE Đoản thơ Thiền: Trái Mơ Dòn
Thứ bảy, 30 Tháng 8 2014
Không Dính Mắc Mây ở đầu non mây tự bay Nước ở dưới khe tự tuông chảy Ếch nhảy xuống ao tai... Read More...
IMAGE THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA...
Thứ ba, 16 Tháng 10 2012
    Từ bữa hạc vàng cất cánh bay Trời Nam ảm đạm nét thu gầy Thiền môn Vạn Hạnh trăng... Read More...