PHẬT NGÔN

4. “Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hoại tôi, cướp đoạt tôi”, ai bỏ được tâm niệm ấy, thì sự oán hận tự dứt.

THÔNG TIN PHẬT SỰ

  • Thông bạch vận động cung thỉnh tôn thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại Chánh điện chùa Tĩnh Tâm

  • 1

LỊCH SINH HOẠT

  • Thư mời tham dự ngày huân tu lần 1 năm 2015 và Lễ Kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thành đạo

  • Thư mời Tết và Lễ Rằm Thượng Nguyên 2015 - Ất Mùi

  • 1
  • 2

Nghiên Cứu Phật học

BA DẤU ẤN CỦA CHÁNH PHÁP
Thích Tâm Khanh

A- Dẫn nhập

Tam pháp ấn là giáo lý mang tính pháp định trong hệ thống giáo lý của Phật giáo.

(1882)
Read more...
LÝ THUYẾT VAI TRÒ XÃ HỘI DƯỚI ÁNH SÁNG DUYÊN KHỞI
Thích Tâm Khanh

Hiện nay vai trò xã hội (role sociale) của con người càng lúc càng trở nên đa dạng hơn. Lý do là

(2112)
Read more...

Văn Hóa - Văn Học

Đoản thơ Thiền: Trái Mơ DònChơn Huệ Bảo
Không Dính Mắc
Mây ở đầu non mây tự bay
Nước ở dưới khe tự tuông chảy
Ếch nhảy xuống ao tai
(97)
Read more...

Video - Phim ảnh

Hình ảnh sinh hoạt

[sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/TRUNGTHU2014, or the folder does not exist.

Tĩnh Tâm Thiền tự 1602 Lane St. Kannapolis, NC 28083 Tel: (980)355-5217