PHẬT NGÔN

2. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm thanh tịnh, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình.

THÔNG TIN PHẬT SỰ

  • Thông bạch vận động cung thỉnh tôn thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại Chánh điện chùa Tĩnh Tâm

  • Kết quả xổ số Mừng Xuân Giáp Ngọ - 2014 tổ chức tại Tĩnh Tâm Thiền tự vào lễ rằm Thượng nguyên, Chủ nhật 23 tháng 2 năm 2014

  • 1
  • 2

LỊCH SINH HOẠT

  • thư mời tham dự khóa Thiền tịnh song tu lần 2 năm 2014 và khóa tu trì tụng chú Đại Bi trong ngày kỷ niệm Vía Đức Bồ tát Chuẩn Đề

  • 1

Nghiên Cứu Phật học

BA DẤU ẤN CỦA CHÁNH PHÁP
Thích Tâm Khanh

A- Dẫn nhập

Tam pháp ấn là giáo lý mang tính pháp định trong hệ thống giáo lý của Phật giáo.

(1389)
Read more...
LÝ THUYẾT VAI TRÒ XÃ HỘI DƯỚI ÁNH SÁNG DUYÊN KHỞI
Thích Tâm Khanh

Hiện nay vai trò xã hội (role sociale) của con người càng lúc càng trở nên đa dạng hơn. Lý do là

(1207)
Read more...

Văn Hóa - Văn Học

Báo hiếu cha mẹThích Phước Sơn

 


Cứ mỗi độ thu về, chúng ta lại có dịp cử hành lễ Vu Lan báo hiếu. Báo hiếu là bổn phận

(1056)
Read more...

Video - Phim ảnh

Hình ảnh sinh hoạt

Tĩnh Tâm Thiền tự 1602 Lane St. Kannapolis, NC 28083 Tel: (980)355-5217